ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะสหเวชศาสตร์ในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{|class="wikitable"
|-
! คณะ/มหาวิทยาลัย || สาขา <br> [[กายภาพบำบัด]]<ref>[http://202.28.25.184/amsOAfile/GT106UXN.doc ประกาศสภากายภาพบำบัด เรื่อง รายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบำบัด]</ref>||สาขา<br>[[กิจกรรมบำบัด]]|| สาขา<br>[[เทคนิคการแพทย์]] || สาขา<brref>[[เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก]]http://mtcouncil.org/index.php?components=mtc_content&file=206 ||รายชื่อสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ สาขาที่สภาเทคนิคการแพทย์อนุมัติให้บัณฑิตขอขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ณ วันที่ 13 เมษายน 2552]<br/ref>[[โภชนาการ]]และการกำหนดอาหาร|| สาขา<br>[[รังสีเทคนิค]] || สาขา<br>[[วิทยาศาสตร์การกีฬา|วิทยาศาสตร์]]และ[[เทคโนโลยีการกีฬา]]อื่น ๆ
|-
|colspan="7" cellpadding="7" bgcolor=#d3d3d3 align="center"|'''คณะกายภาพบำบัด'''
|-
| [[คณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]|| {{อยู่}}<center>{{ถูก}}</center> || {{อยู่}} || || || || ||
|-
| [[คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต]] ||{{อยู่}}<center>{{ถูก}}</center> || || || || || ||
|-
| [[คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ]] || {{อยู่}}<center>{{ถูก}}</center> || || || || || ||
 
|-
|colspan="7" cellpadding="7" bgcolor=#d3d3d3 align="center"|'''คณะเทคนิคการแพทย์'''
|-
| [[คณะแพทยศาสตร์เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอนแก่น]] ||{{อยู่}}<center>{{ถูก}}</center> || || {{อยู่}}<center>{{ถูก}}</center> || || || ||
|-
| [[คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรังสิต]] ||{{อยู่}} || || {{อยู่}} || <center>{{ถูก}}</center> || || ||
|-
| [[คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิตหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ]] || || || {{อยู่}}<center>{{ถูก}}</center> || || || ||
|-
| [[คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่]]|| || {{อยู่}}<center>{{ถูก}}</center> || {{อยู่}} || {{อยู่}}<center>{{ถูก}}</center> || {{อยู่}} || ||
|-
| [[คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหิดล]] || {{อยู่}} || {{อยู่}} || {{อยู่}} <center>{{ถูก}}</center> || || || {{อยู่}} ||
|-
| [[คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดลสงขลานครินทร์]] || || || {{อยู่}} || || || {{อยู่}}||
|-
|colspan="7" cellpadding="7" bgcolor=#d3d3d3 align="center"|'''คณะสหเวชศาสตร์'''
|-
| [[คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน]]|| {{อยู่}} || || || || || ||
|-
<!--| [[คณะเทคนิคการแพทย์สหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]] || {{อยู่}}<center>{{ถูก}}</center> || || {{อยู่}} <center>{{ถูก}}</center> || || || {{อยู่}}||สาขา[[โภชนาการ]]และการกำหนดอาหาร
|- รอตรวจสอบข้อมูล-->
|[[คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน]]|| {{อยู่}} || || || || || ||
|-
| [[คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] || {{อยู่}}<center>{{ถูก}}</center> || || {{อยู่}} || || <center>{{อยู่ถูก}} </center> || ||
|-
| [[คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นเรศวร]]|| {{อยู่}}<center>{{ถูก}}</center> || || {{อยู่}} || <center>{{ถูก}}</center> || {{อยู่}} || || สาขา[[เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก]]
|-
| [[คณะสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา]]|| {{อยู่}}<center>{{ถูก}}</center> || || {{อยู่}} || {{อยู่}} || || {{อยู่}}|สาขา[[วิทยาศาสตร์การกีฬา|วิทยาศาสตร์]]และ[[เทคโนโลยีการกีฬา]]
|-
| [[สำนักวิชาสหเวชศาสตร์สหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยาวลัยลักษณ์]] || {{อยู่}}<center>{{ถูก}}</center> || || {{อยู่}}<center>{{ถูก}}</center> || || || ||{{อยู่}}
|-
| [[สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ศรีนครินทรวิโรฒ]] || {{อยู่}}<center>{{ถูก}}</center> || || {{อยู่}} || ||||||
|-
|colspan="7" cellpadding="7" bgcolor=#d3d3d3 align="center"|'''คณะอื่น ๆ'''
|-
| [[คณะสหเวชศาสตร์แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสงขลานครินทร์]] || {{อยู่}} || || || || || ||
|-
| [[คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา]]|| || || {{อยู่}} || || || ||
|}
 
;หมายเหตุ
* {{ถูก}} หมายถึง ได้รับการรับรองจากสภาวิชาีชีพ ได้แก่ [[สภากายภาพบำบัด]] [[สภาเทคนิคการแพทย์]] แล้ว
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
{{คณะสหเวชศาสตร์ในประเทศไทย}}
32,569

การแก้ไข