ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอกาบเชิง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ท้องที่อำเภอกาบเชิงประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 6 แห่ง ได้แก่
* '''เทศบาลตำบลกาบเชิง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกาบเชิงทั้งตำบล
* '''เทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลด่านทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคูตันทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลแนงมุด''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแนงมุดทั้งตำบล
157,269

การแก้ไข