ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

(โฆษณาแอบแฝง)
== ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง ==
 
* [[กิตติรัตน์ ณ​ ระนอง]] เคยดำรงตำแหน่ง [[ผู้จัดการ]] ของ[[ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย]]
* [[บรรยงค์ พงษ์พาณิชย์]] [[ผู้จัดการ]]
 
* [[ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ]][[ กรรมการผู้จัดการใหญ่]] [[ธนาคารนครหลวงไทย]]
[[บรรยงค์ พงษ์พาณิชย์]] [[ผู้จัดการ]]
[[* นายแพทย์]][[สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี]]อดีต อดีต[[รองนายกรัฐมนตรี]]อดีต อดีต[[รัฐมนตรี]] หลายกระทรวง [[กรรมการบริหาร]] [[พรรคไทยรักไทย]]
 
* [[สุรนันท์ เวชชาชีวะ]] อดีต [[กรรมการบริหาร]] [[พรรคไทยรักไทย]]
[[ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ]][[กรรมการผู้จัดการใหญ่]][[ธนาคารนครหลวงไทย]]
* [[พนิต วิกิตเศรษฐ์]] อดีต [[รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร]] สมัย [[นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน]] สมัยแรก
 
* [[อริสรา ธนาปกิจ]] (ครูพี่แนน) หัวหน้าทีม Edutainer และผู้ร่วมก่อตั้ง โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Enconcept E Academy
[[นายแพทย์]][[สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี]]อดีต [[รองนายกรัฐมนตรี]]อดีต [[รัฐมนตรี]] หลายกระทรวง [[กรรมการบริหาร]] [[พรรคไทยรักไทย]]
 
[[สุรนันท์ เวชชาชีวะ]]อดีต [[กรรมการบริหาร]] [[พรรคไทยรักไทย]]
 
[[พนิต วิกิตเศรษฐ์]] อดีต [[รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร]] สมัย [[นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน]] สมัยแรก
 
[[อริสรา ธนาปกิจ]](ครูพี่แนน) หัวหน้าทีม Edutainer และผู้ร่วมก่อตั้ง โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Enconcept E Academy
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
131,054

การแก้ไข