ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

โฆษณาแอบแฝง
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(โฆษณาแอบแฝง)
}}
 
'''สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่ง[[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]''' (Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University) เป็นสถาบันที่เปิดทำการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา(นานาชาติ) ทางด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยความร่วมมือกันระหว่าง [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] , the Kellogg School of Management ของ [[มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น]] และ Wharton School ของ [[มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย]] ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านบริหารธุรกิจของโลก
 
== ประวัติ ==
131,369

การแก้ไข