ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเมยวดี"

แก้ไข องค์การบริหารส่วนตำบลชมสะอาด เป็น เทศบาลตำบลชมสะอาด
(แก้ไข องค์การบริหารส่วนตำบลชมสะอาด เป็น เทศบาลตำบลชมสะอาด)
* '''เทศบาลตำบลเมยวดี''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมยวดีทั้งตำบล
* '''เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบุ่งเลิศทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนเทศาบาลตำบลชมสะอาด''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชมสะอาดทั้งตำบล
 
 
ผู้ใช้นิรนาม