ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รางวัลช่อการะเกด"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''รางวัลช่อการะเกด''' เป็นรางวัลที่มอบให้กับนักเขียน[[เรื่องสั้น]]ดีเด่น ระหว่างปี 2520 - 2542 เพื่อส่งเสริมนักเขียนเรื่องสั้นรุ่นใหม่ มีต้นกำเนิดจากนิตยสาร [[โลกหนังสือ]] [[เมื่อ พ.ศ. 2520]] มีการรวบรวมเรื่องสั้นของนักเขียนร่วมสมัยมาจัดพิมพ์ไว้ในชุด '''โลกหนังสือฉบับเรื่องสั้น''' โดย[[สุชาติ สวัสดิ์ศรี]] เป็น[[บรรณาธิการ]] และมีการประดับช่อการะเกดให้เรื่องสั้นดีเด่น ต่อมาเรียกว่า '''หนังสือช่อการะเกด'''
 
หนังสือช่อการะเกดฉบับแรก ตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2521 และหยุดไปเมื่อ พ.ศ. 2523 กลับมาอีกครั้งเมื่อ พ.ศ. 2532 และตีพิมพ์อย่างต่อเนื่อง จนยุติลงเมื่อ พ.ศ. 2543
94,496

การแก้ไข