ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แทว็อนกุนช็อนกเย"

แจ้งต้องการอ้างอิงด้วยสจห.
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(แจ้งต้องการอ้างอิงด้วยสจห.)
{{ต้องการอ้างอิง}}
'''องค์ชายแทวอน จอนกเย''' (전계대원군, 1785-1841) พระราชบิดาใน [[พระเจ้าชอลจง]] ทรงเป็นโอรสในองค์ชายอึนนอนพระโอรสใน
[[องค์ชายรัชทายาทซาโด]] หรือ [[องค์ชายจังฮอน]] ที่ประสูติแต่พระสนมซุก ตระกูลอิมพระองค์จึงมีศักดิ์เป็นพระราชนัดดาใน [[พระเจ้าจองโจ]]
45,427

การแก้ไข