ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คอนแชร์โต"

เพิ่มขึ้น 2 ไบต์ ,  12 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* 3.คอนแชร์โตวงดุริยางค์ (Orchestral concerto)เป็นบทเพลงที่มีการประชันกันระหว่างนักดนตรีทุกคน หรือเกือบทุกคนในวงดุริยางค์ ไม่ได้มีการแยกกลุ่มที่เด่นชัด คอนแชร์โตชนิดนี้เกิดขึ้นเพราะความสามารถของนักดนตรีในวงอยู่ในขั้นที่แสดงเดี่ยวได้ทุกคน นักแต่งเพลงจึงให้ทุกแนวเล่นด้วยเทคนิคยากๆ ในระดับเดี่ยว แต่จะไม่มีนักดนตรีคนใดคนหนึ่งเด่นกว่าคนอื่นในวง สังคียลักษณ์ที่พบในคอนแชร์โตวงดุริยางค์ค่อนข้างจะมีความอิสระ ไม่ตายตัว และจะพบบทเพลงประเภทนี้ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 20 เท่านั้น
 
==ตัวอย่างเพลงประเภทคอนแชร์โตกลุ่มเดี่ยว (Concerto Grosso)==
*Christmas Concerto - Corelli
*Brandenburg Concerto - Bach
400

การแก้ไข