ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปริญญา (แก้ความกำกวม)"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
 
{{ลิงก์ไปภาษาอื่น}}
'''ปริญญา''' อาจหมายถึง
* [[ปริญญา]] ([[:en:Academic degree]]) ในทางการศึกษา
426,877

การแก้ไข