ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมหมาย ฮุนตระกูล"

* พ.ศ. 2486 - เริ่มทำงานครั้งแรกที่[[ธนาคารแห่งประเทศไทย]]
* พ.ศ. 2498 - ผู้อำนวยการฝ่ายธนาคารภายในประเทศ [[ธนาคารแห่งประเทศไทย]]
* พ.ศ. 2516 - ผู้ว่าการ[[การไฟฟ้ายันฮี]]
* พ.ศ. 2516 - ผู้จัดการทั่วไป[[บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย]]
* พ.ศ. 2517 - กรรมการและผู้จัดการใหญ่[[ธนาคารไทยพาณิชย์]]
* พ.ศ. 2517 - รัฐมนตรีช่วยว่าการทรวงการคลัง (สมัยที่ 1)ระหว่าง [[30 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2517]] - [[20 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2518]]
 
ผลงานที่สำคัญที่สุด คือ[[การลดค่าเงินบาท]] เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2527 ถึง 14.8% จาก 23 บาท เป็น 27 บาท ต่อ[[ดอลลาร์สหรัฐ]]
 
 
==อ้างอิง==
1,179

การแก้ไข