ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อดุลย์ เหลืองบริบูรณ์"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
'''นายอดุลย์ เหลืองบริบูรณ์''' เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [[จังหวัดอุทัยธานี]] พรรคชาติไทยพัฒนา เกิดเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2511 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และปริญญาโทจาก[[คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง]] อดีตเคยเป็นสมา่ชิกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 3 สมัย และประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
 
== ประวัติการทำงาน ==
* ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวส.ส. [[ชาดา ไทยเศรษฐ์]]
* สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุทัยธานี
* กรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภา่สภาผู้แทนราษฎร
 
== การลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ==
 
ภายหลัังภายหลังจากที่นาย[[นพดล พลเสน]] อดีต ส.ส.อุทัยธานีคนเดิม ถูก[[ศาลรัฐธรรมนูญ]]ตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี จากการยุบ[[พรรคชาติไทย]] นา่ยอดุลย์นายอดุลย์ ตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมในนาม[[พรรคชาติไทยพัฒนา]] ต่อมา กกต. ได้ตัดสิทธิ์นายอดุลย์ เนื่องจากเป็นสมาชิกพรรคไม่ครบ 90 วัน แต่ภายหลังศาลได้ตัดสินแล้วว่า นายอดุลย์ มีคุณสมบัติครบถ้วน จึงให้เป็นผู้สมัครต่อไป ต่อมาในการเลือกตั้งซ่อมวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2552 นายอดุลย์ ได้รับการเลืิอกตั้งเลือกตั้ง ด้วยคะแนน 84,940 คะแนน
 
{{เกิดปี|2511}}
380,605

การแก้ไข