ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อดุลย์ เหลืองบริบูรณ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''นายอดุลย์ เหลืองบริบูรณ์''' เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร [[จังหวัดอุทัยธานี]] พรรคชาติไทยพัฒนา เกิดเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2511 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และปริญญาโทจาก[[คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง]] อดีตเคยเป็นสมา่ชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 3 สมัย และประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
{{สั้นมาก}}
'''นายอดุลย์ เหลืองบริบูรณ์''' ผู้สมัคร สส.[[พรรคชาติไทยพัฒนา]] ที่ได้รับคืนสิทธิจาก[[ศาลฎีกา]] ภายหลัง ผอ.[[กกต.]] ตัดสิทธิการรับสมัคร เพราะอายุการเป็นสมาชิกพรรค ไม่ครบ 90 วัน แต่ศาลวินิจฉัย นายอดุลย์ เหลืองบริบูรณ์ มีคุณสมบัติครบถ้วน
 
== ประวัติการทำงาน ==
 
* สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 3 สมัย
* ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
* รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
* ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวส.ส. [[ชาดา ไทยเศรษฐ์]]
* สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุทัยธานี
* กรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภา่ผู้แทนราษฎร
 
== การลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ==
 
ภายหลัังจากที่นาย[[นพดล พลเสน]] อดีต ส.ส.อุทัยธานีคนเดิม ถูก[[ศาลรัฐธรรมนูญ]]ตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี จากการยุบ[[พรรคชาติไทย]] นา่ยอดุลย์ ตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมในนาม[[พรรคชาติไทยพัฒนา]] ต่อมา กกต. ได้ตัดสิทธิ์นายอดุลย์ เนื่องจากเป็นสมาชิกพรรคไม่ครบ 90 วัน แต่ภายหลังศาลได้ตัดสินแล้วว่า นายอดุลย์ มีคุณสมบัติครบถ้วน จึงให้เป็นผู้สมัครต่อไป ต่อมาในการเลือกตั้งซ่อมวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2552 นายอดุลย์ ได้รับการเลืิอกตั้ง ด้วยคะแนน 84,940 คะแนน
 
{{เกิดปี|2511}}
[[หมวดหมู่:พรรคชาติไทยพัฒนา]]
[[หมวดหมู่:นักการเมืองไทย]]
127

การแก้ไข