ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ตามประกาศ[[คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ]] เล่ม 126 ตอนพิเศษ 109 ง วันที่ [[3 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2552]] การคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่จะเป็นเครื่องมือที่สามารถคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการ เมื่อผู้ใช้บริการต้องการเปลี่ยนผู้ให้บริการ สถานที่ หรือประเภทบริการ การส่งเสริมการบริการโทรคมนาคม สนับสนุนให้เกิดการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม เพื่อการใช้ทรัพยากรโทรคมนาคมอย่างคุ้มค่าสำหรับการให้บริการโทรคมนาคมต่อสาธารณะ ซึ่งคาดว่าการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่จะสามารถให้บริการได้ภายในเดือน[[เมษายน]] [[พ.ศ. 2553]]
 
การใช้ MNP คงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในต่างประเทศมีการเริ่มใช้งาน MNP ในปี[[ค.ศ. 19971999]] โดยประเทศสิงคโปร์ฮ่องกงได้เริ่มใช้เป็นประเทศแห่งแรก และอีกหลายๆประเทศทั่วโลก เช่น อังกฤษ อเมริกา ฝรั่งเศส และล่าสุดในปี[[ค.ศ. 20072009]] ที่[[ประเทศมาเลเซียอินเดีย]]
 
==หลักการทางเทคนิค==
ผศ. ดร.สุภาวดี อร่ามวิทย์ และ ผศ. ดร.ชัยเชษฐ์ สายวิจิตร จาก วารสารช่างพูด ฉบับที่ 6/50 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
www.ntc.or.th สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
[[หมวดหมู่:โทรคมนาคม]]
 
[[en:Mobile number portability]]
1,241

การแก้ไข