ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กลุ่มภาษาอิหร่านตะวันตก"

(หน้าใหม่: '''ภาษากลุ่มอิหร่านตะวันตก'''เป็นกลุ่มย่อยของ[[ภาษากลุ่มอิหร่า...)
 
ประกอบด้วยภาษาที่ใกล้เคียงกัน 16 ภาษา และสำเนียงต่างๆ แบ่งย่อยได้เป็น
* สำเนียงลูรี ได้แก่ [[ภาษาลูรี]] [[ภาษากุมากรี]]
* ภาษาเปอร์เซีย สำเนียงต่างๆ ได้แก่ [[ภาษาเปอร์เซียโบราณ]] [[ภาษาเปอร์เซียกลาง]] ภาษาเปอร์เซียมาตรฐาน สำเนียงอิหร่านสมัยใหม่ สำเนียง[[ภาษาดารีเปอร์เซีย]] สำเนียงทาจิกิ [[ภาษาอายมัก]] [[ภาษาบูโตรีบูโครี]] [[ภาษาดัรวาซี]] [[ภาษาเดห์วารี]] [[ภาษาซิดี]] [[ภาษาฮาซารากี]] [[ภาษายิวซิราซี]] [[ภาษาเปอร์เซียดูเซสถาน]] [[ภาษาลารี]] [[ภาษาปะห์ลาวานี]]
* สำเรียงสำเนียงตัต ได้แก่ [[ภาษายัวตัต]] [[ภาษาตัต ]]
 
==อ้างอิง==
*Compendium Linguarum Iranicarum, ed. Schmitt (1989), p. 99.