ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมศรีพรหมา กฤดากร ณ อยุธยา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัด 1:
{{กล่องข้อมูล เจ้านายหรือพระบรมวงศานุวงศ์
|สี =
|ภาพ = หม่อมศรีพรหมา กฤดากร ณ อยุธยา01.jpg
|ภาพกว้าง =
|คำบรรยายภาพ =ภาพนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉายให้ด้วยฝีพระหัตถ์และทรงตั้งไว้ในห้องพระบรรทม
10,936

การแก้ไข