ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แคว้นคันธุลี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{สั้นมาก}}
{{ประวัติศาสตร์ไทย}}
'''แคว้นคันโธลี''' ตั้งอยู่เหนือแคว้นพันพันทางแหลมสุวรรณภูมิ รุ่งเรืองอยู่ในช่วง พศว.ที่ 4 - 8 แต่รุ่งเรืองอยู่ได้ไม่นานก็ถูกรวมเข้าอยู่ใน[[รัฐพันพัน]] ใน พศว.ที่ 7 และพันพันเจริญรุ่งเรืองมากมีอาณาเขตจดคาบสมุทร หลังจากนั้นแคว้นพันพันได้ย้ายเมืองไปตั้งอยู่ริมทะเล และสถาปนาชื่อเมืองใหม่ว่าเมืองโพ-ธิ ที่[[จีน]]เรียกว่าโฟ-ชิใน พศว. ที่ 12
 
 
14,527

การแก้ไข