ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ตั้งอยู่ภายใน [[พระนารายณ์ราชนิเวศน์]] เขตตำบลท่าหิน [[อำเภอเมืองลพบุรี]] [[จังหวัดลพบุรี]]
พระนารายณ์ราชนิเวศน์
 
==ประวัติ==
พระนารายณ์ราชนิเวศน์ เป็นพระราชวังที่[[สมเด็จพระนารายณ์มหาราช]]โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2209 บนพื้นที่ 41 ไร่ ณ เมืองลพบุรี เพื่อใช้เป็นที่ประทับ ล่าสัตว์ ออกว่าราชการ และต้อนรับแขกเมือง พระองค์ทรงประทับ ณ [[พระราชวัง]]8-9 เดือนในช่วงปลายรัชกาลและเสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งสุทธาสวรรค์ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2231ภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช [[พระนารายณ์ราชนิเวศน์]]ถูกทิ้งร้าง จนถึงรัชสมัยของ[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] พระองค์โปรดให้บูรณะพระราชวังของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และสร้าง[[พระที่นั่ง]]ขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2399 และพระราชทานนามว่า '"พระนารายณ์ราชนิเวศน์''' และรัฐบาลใช้เป็นศาลากลางจังหวัด และต่อมา [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ]] และสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ ได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นที่พระที่นั่งจันทรพิศาลในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2467 เรียกว่า ลพบุรีพิพิธภัณฑสถาน และในปี พ.ศ. 2504 จึงได้ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น [[พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ]] สมเด็จพระนารายณ์ ปัจจุบันได้จัดแสดงศิลปโบราณวัตถุตามอาคารและพระที่นั่งต่างๆ ภายในพิพิธภัณฑ์เป็นจำนวนกว่า 1,864 รายการ
[[ไฟล์:Lopbprnivet0306b.jpg|thumb|rigth|360px|พระที่นั่งพิมานมงกุฎ]]
1,926

การแก้ไข