ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
พระนารายณ์ราชนิเวศน์
พระนารายณ์ราชนิเวศน์ เป็นพระราชวังที่[[สมเด็จพระนารายณ์มหาราช]]โปรดให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2209 บนพื้นที่ 41 ไร่ ณ เมืองลพบุรี เพื่อใช้เป็นที่ประทับ ล่าสัตว์ ออกว่าราชการ และต้อนรับแขกเมือง พระองค์ทรงประทับ ณ [[พระราชวัง]]8-9 เดือนในช่วงปลายรัชกาลและเสด็จสวรรคต ณ [[พระที่นั่งสุทธาสวรรค์]] เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2231ภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช [[พระนารายณ์ราชนิเวศน์]]ถูกทิ้งร้าง จนถึงรัชสมัยของ[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] พระองค์โปรดให้บูรณะพระราชวังของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และสร้าง[[พระที่นั่ง]]ขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2399 และพระราชทานนามว่า '"พระนารายณ์ราชนิเวศน์''' และรัฐบาลใช้เป็นศาลากลางจังหวัด และต่อมา [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ]] และสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์นุวัติวงศ์ ได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นที่พระที่นั่งจันทรพิศาลในพระนารายณ์ราชนิเวศน์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2467 เรียกว่า ลพบุรี[[พิพิธภัณฑสถาน]] และในปี พ.ศ. 2504 จึงได้ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น [[พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ]] สมเด็จพระนารายณ์ ปัจจุบันได้จัดแสดงศิลปโบราณวัตถุตามอาคารและพระที่นั่งต่างๆ ภายในพิพิธภัณฑ์เป็นจำนวนกว่า 1,864 รายการ
[[ไฟล์:Lopbprnivet0306b.jpg|thumb|rigth|320360px|พระที่นั่งพิมานมงกุฎ]]
 
[[ไฟล์:Lopbprnivet0306b.jpg|thumb|rigth|320px|พระที่นั่งพิมานมงกุฎ]]
 
==การจัดแสดง==
===พระที่นั่งพิมานมงกุฎ===
[[ไฟล์:Hilight05.jpg|thumb|rigth|280px|พระพุทธรูปศิลปะเขมรในลพบุรี]]
[[ไฟล์:WaterBuffaloLopburiThailand2300BCE.jpg|thumb|rigth|170px|ภาชนะดินเผารูปวัว สมัยก่อนประวัติศาสตร์]]
[[ไฟล์:Narayana12.jpg|thumb|rigth|170px|ภาพราชทูตฝรั่งเศส ถวายพระราชสาสน์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช]]
'''พระที่นั่งพิมานมงกุฎ''' เป็นอาคารสูง 3 ชั้น สร้างขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นสถาปัตยกรรมแบบ[[จีน]] สำหรับเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ ปัจจุบันได้จัดแสดงนิทรรศการถาวร 7 เรื่องด้วยกัน ได้แก่ การจัดแสดงนิทรรศการถาวร 2 เรื่อง คือเรื่องสมัยก่อนประวัติศาสตร์แถบ[[ภาคกลาง]] ลุ่ม[[แม่น้ำเจ้าพระยา]] เมื่อประมาณ 3,500 - 4,000 ปีมาแล้ว จัดแสดงโบราณวัตถุที่พบจากการขุดค้นที่[[แหล่งโบราณคดี]] ในจังหวัดลพบุรี ได้แก่ แหล่งโบราณคดีบ้านท่าแค แหล่งโบราณคดีบ้านโคกหม้อ แหล่งโบราณคดีบ้านดงมะรุม [[แหล่งโบราณคดีบ้านพรหมทินใต้]] และ [[แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว]] เช่น โครงกระดูกมนุษย์ ภาชนะดินเผา เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทำจากโลหะ และเครื่องประดับที่ทำจากหินและเปลือก[[หอย]] เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีห้องจัดแสดงโบราณคดีบ้านท่าแค จ. ลพบุรี ที่มีอายุประมาณ 3,500 - 1,000 ปี
 
[[ไฟล์:Hilight05.jpg|thumb|rigth|280px|พระพุทธรูปศิลปะเขมรในลพบุรี]]
====พระที่นั่งพิมานมงกุฎชั้นที่ 1====
อารยธรรมลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา พ.ศ. 700 - 1400 จำแนกเป็นเรื่องเมืองและการตั้งถิ่นฐาน และการดำรงชีวิต อักษร-ภาษา ศาสนสถาน [[ศาสนา]]และความเชื่อ จากหลักฐานที่เป็นโบราณวัตถุแบบ[[ทวารวดี]]ที่พบใน[[จังหวัดลพบุรี]] โบราณวัตถุที่สำคัญ ได้แก่ [[พระพุทธรูป]] พระพิมพ์ รูปเคารพเนื่องในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เหรียญ ตราประทับ จารึก ฯลฯ
1,926

การแก้ไข