ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดเสาธงทอง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
[[ไฟล์:CF0309.JPG|thumb|right|220px|วัดเสธงทอง]]
'''วัดเสาธงทอง''' เป็น[[วัด]]เก่าแก่แห่งหนึ่งของ[[จังหวัดลพบุรี]] ตั้งอยู่ติดถนนฝรั่งเศส (Rule de France) ใกล้ตลาดเทศบาลเมืองลพบุรี ด้านหลังใกล้กับท่าขุนนางริมแม่น้ำลพบุรี ทิศเหนือ ใกล้กับ[[บ้านหลวงรับราชทูต]] ทิศใต้ใกล้กับ[[พระนารายณ์ราชนิเวศน์]] เดิมแยกเป็น 2 วัด คือ วัดรวกและวัดเสาธงทอง [[พระยาโบราณราชธานินทร์ (พร เตชะคุปต์)]] สมุหเทศาภิบาลมณฑลอยุธยา ได้รายงานกราบทูลเสนอความเห็นต่อ[[สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส]] เมื่อคราวเสด็จตรวจการคณะสงฆ์ในมณฑลอยุธยาว่า วัดรวกมีโบสถ์ วัดเสาธงทองมีวิหารสมควรจะรวมเป็นวัดเดียวกัน ทรงดำริเห็นชอบให้รวมกันและให้เรียกชื่อว่า วัดเสาธงทอง
 
วัดนี้มีโบราณสถานที่ควรชม คือ พระวิหารซึ่งเดิมคงสร้างขึ้นเพื่อเป็นศาสนสถานของ[[ศาสนา]]อื่นเพราะจากแผนที่ของช่างชาวฝรั่งเศสทำไว้ ระบุว่า พื้นที่บริเวณนั้นเป็นที่พำนักของราชทูตชาว[[เปอร์เซีย]] พระวิหารหลังนี้อาจเป็นที่ประกอบพิธีทาง[[ศาสนาอิสลาม]]ของชาวเปอร์เซียก็เป็นได้ นอกจากนี้ ก็มีตึกปิจู ตึกคชสารหรือตึกโคระส่าน เป็นตึกเก่าสันนิษฐานว่าใช้เป็นที่พำนักของแขกเมือง และราชทูตต่างประเทศชาวเปอร์เซีย
 
[[ไฟล์:CF0309.JPG|thumb|right|220px|วัดเสธงทอง]]
 
== อ้างอิง ==
1,926

การแก้ไข