ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กลุ่มภาษาอิหร่าน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(โรบอต เพิ่ม: glk:ایرانی زوانؤن)
ชื่อของภาษากลุ่มอิหร่านมาจากการที่ผู้พูดภาษากลุ่มนี้เคยอยู่ในที่ราบอิหร่านมาตั้งแต่อดีตกาล
 
 
== ภาษายุคเริ่มแรก ==
== ประวัติ ==
=== ภาษายุคเริ่มแรก ===
ภาษากลุ่มอินโด-อิหร่านมีจุดเริ่มต้นในเอเชียกลาง แต่ทฤษฎียังมีช่องว่างอีกมาก ภาษากลุ่มอิหร่านนี้เป็นลูกหลานของภาษาอินโด-อิหร่านดั้งเดิม ซึ่งภาษานี้แตกออกเป็น
* [[ภาษากลุ่มอินโด-อารยัน]] รววมทั้ง[[ภาษาสันสกฤต]] [[ภาษากลุ่มดาร์ดิก]]ใน[[อินเดีย]]ตะวันตกเฉียงเหนือและ[[ภาษากลุ่มนูริสถาน]]ใน[[อัฟกานิสถาน]]ตะวันออกเฉียงเหนือ
* ภาษากลุ่มอิหร่าน รวมทั้ง[[ภาษาอเวสตะ]]และ[[ภาษาเปอร์เซียโบราณ]]
ภาษาอิหร่านดั้งเดิมมีอายุย้อนหลังไปถึงหลังจากการแยกตัวของภาษาอินโด-อิหร่านดั้งเดิมหรือราว 1,457 ปีก่อนพุทธศักราช ซึ่งเป็นช่วงที่ภาษาอิหร่านแยกตัวออกมาและพัฒนาตามชนเผ่าอิหร่านกลุ่มต่างๆที่อพยพไปมาระหว่างยุโรป เอเชียใต้ ที่ราบอิหร่านและเอเชียกลาง ในทางภาษาศาสตร์ ภาษาอิหร่านโบราณแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ
 
* กลุ่มตะวันออก ได้แก่ภาษาซอกเดีย ภาษาคาวาเรสเมีย ภาษาซากา และภาษาอเวสตะ
* กลุ่มตะวันตก แบ่งเป็น
** กลุ่มตะวันตกเฉียงใต้ ได้แก่ ภาษาเปอร์เซีย
** กลุ่มตะวันตกเฉียงเหนือ ได้แก่ ภาษามีเดีย ภาษาพาร์เทีย และภาษาเคิร์ด
ภาษาอเวสตะเป็นภาษาที่ใช้เขียนคัมภีร์ใน[[ศาสนาโซโรอัสเตอร์]] [[ภาษาเปอร์เซียโบราณ]]มีระบบการเขียนเป็น[[อักษรรูปลิ่ม]]
==ดูเพิ่ม==
*{{cite book|title=Compendium Linguarum Iranicarum|last=Schmitt|first=Rüdiger (ed.)|publisher=Reichert|location=Wiesbaden|year=1989|isbn=3-88226-413-6}}