ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
= หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะนิเทศศาสตร์ =
==ปริญญาตรี==
'''หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี''' (ภาคปกติ)
* สาขาวิชาการสื่อสารการเมืองบูรณาการ
* สาขาวิชาการสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง
* สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
* สาขาวิชาการสื่อสารการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
'''หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต ปริญญาตรี''' (ภาคพิเศษ) ''เรียน เสาร์-อาทิตย์''
* สาขาวิชาการสื่อสารการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
* สาขาวิชาการสื่อสารการเมืองบูรณาการ
ผู้ใช้นิรนาม