ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แอนนา ลีโอโนเวนส์"

 
=== รัชกาลที่ 5 พบแอนนาอีกครั้ง ===
ในปี พ.ศ. 2427 แอนนามีโอกาสได้เข้าเฝ้า[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากฤษดาภินิหาร กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์|พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์]] ซึ่งขณะนั้นทรงดำรงตำแหน่งเป็นราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกา กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์หรือพระนามเดิมว่า "พระองค์เจ้ากฤษดาภินิหาร" ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 17 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว [[รัชกาลที่ 4]] และทรงเคยเรียนหนังสือกับแอนนาตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์
 
แอนนามีความปลาบปลื้มใจที่ได้มีโอกาสพบกับกรมพระนเรศร์วรฤทธิ์อีกครั้ง ซึ่งนอกจากพระองค์จะเคยเป็นศิษย์แล้ว ดูเหมือนว่าแอนนาจะสนิทสนมกับ[[เจ้าจอมมารดากลิ่น]] พระมารดาของกรมพระนเรศร์ฯ มากเป็นพิเศษอีกด้วย
ผู้ใช้นิรนาม