ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดีปลี"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
นอกจากนี้ ผลดีปลีแห้งสามารถใช้เป็นเครื่องเทศประกอบอาหารต่างๆได้
{{commons}}
==แหล่ง อ้างอิง ==
*http://www.praphansarn.com/herb/herb6.asp
*http://www.rspg.or.th/plants_data/herbs/herbs_06_3.htm
417,867

การแก้ไข