ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรุงเทพมหานคร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
นอกเหนือไปจากสาเหตุขั้นต้นแล้ว การที่ผู้ขับขี่ส่วนใหญ่ขาดสำนึกและวินัยจราจร รวมถึงการไม่เข้มงวดกวดขันให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตาม[[กฎจราจร]] ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด การจอดรถหรือหยุดรถในเขตห้ามจอดของทั้งรถส่วนบุคคลและรถสาธารณะ การเปลี่ยนช่องจราจรอย่างกระทันหันซึ่งมักจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ สะท้อนให้เห็นถึงการขาดมารยาทและวินัยในการใช้รถใช้ถนน
 
=== สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ===
การละเมิด[[ลิขสิทธิ์]]ถือเป็นปัญหาที่สำคัญอีกปัญหาหนึ่ง [[สินค้า]]ละเมิดลิขสิทธิ์สามารถพบเห็นได้โดยทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่ว่าจะเป็น [[ซีดี]]เพลง (โดยมากเป็นแบบซีดีรวมไฟล์เพลง[[เอ็มพีสาม]]) [[วีซีดี]]และ[[ดีวีดี]][[ภาพยนตร์]] ทั้ง[[ภาพยนตร์ไทย]]และต่างประเทศ รวมไปถึง [[ซอฟต์แวร์]] [[เกม]] และ[[โปรแกรม]]ประยุกต์ต่าง ๆ โดยสถานที่ที่มีปัญหาเรื่องการจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์มาก ได้แก่ [[พันธุ์ทิพย์พลาซ่า]], [[คลองถม]], [[ตะวันนา]] เป็นต้น<ref>ไทยรัฐ, [http://www.thairath.co.th/news.php?section=economic&content=111845 เจ้าข้าเอ๊ย! รัฐจะลุยละเมิดลิขสิทธิ์], 18 พฤศจิกายน 2551 เรียกดูเมื่อ 16 เมษายน พ.ศ. 2552</ref> ซึ่งสามารถพบเห็นและหาซื้อสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ได้โดยง่าย สะท้อนให้เห็นถึงการไม่เอาจริงเอาจัง ในการบังคับใช้[[กฎหมายลิขสิทธิ์]] และการที่ผู้ซื้อไม่เห็นความสำคัญของ[[การละเมิดลิขสิทธิ์]] และ[[ทรัพย์สินทางปัญญา]]
 
== มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ==
ผู้ใช้นิรนาม