ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางหลวงในประเทศไทย"

### [[ภาพ:Thai Highway-35.svg|20px]] [[ถนนพระรามที่ 2|ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35]] (ถนนพระรามที่ 2) จาก[[แยกบางปะแก้ว]] [[เขตจอมทอง]] [[กรุงเทพมหานคร]] - [[ทางแยกต่างระดับวังมะนาว]] [[อำเภอปากท่อ]] [[จังหวัดราชบุรี]]
### [[ภาพ:Thai Highway-36.svg|20px]] [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36]] (ถนนเลี่ยงเมืองพัทยา-ระยอง)<ref group=note>ปัจจุบัน ทางหลวงหมายเลข 36 ช่วงทางเลี่ยงเมืองชลบุรี-ทางแยกมอเตอร์เวย์เข้าชลบุรี ได้กำหนดให้เป็น[[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 361]] และช่วงทางแยกมอเตอร์เวย์เข้าชลบุรี-ทางแยกต่างระดับพัทยา (โป่ง) ได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของ[[ถนนกรุงเทพฯ-ชลบุรี|ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์กรุงเทพฯ - ชลบุรี - พัทยา)]] ดังนั้นจึงเหลือเพียงช่วงกระทิงลาย (พัทยา)-ปลวกเกตุ (ระยอง) ที่ยังคงเป็นทางหลวงหมายเลข 36 เช่นเดิม</ref> จาก[[แยกกระทิงลาย]] [[อำเภอบางละมุง]] [[จังหวัดชลบุรี]] - [[อำเภอเมืองระยอง]] [[จังหวัดระยอง]]
### [[ภาพ:Thai Highway-37.svg|20px]] [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37]] (ถนนเลี่ยงเมืองชะอำ-ปราณบุรี) จาก[[อำเภอชะอำ]] [[จังหวัดเพชรบุรี]] - [[อำเภอปราณบุรี]] [[จังหวัดประจวบคีรีขันธ์]]<ref group=note>ทางหลวงหมายเลข 37 เคยเป็นหมายเลขสำหรับถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก จาก[[ทางแยกต่างระดับบางปะอิน]] [[อำเภอบางปะอิน]] [[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]] - [[ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน]] [[เขตบางขุนเทียน]] [[กรุงเทพมหานคร]] ซึ่งปัจจุบันได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของ[[ถนนกาญจนาภิเษก|ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 9 (ถนนกาญจนาภิเษก)]] แล้ว</ref>
## '''ภาคใต้'''
### [[ภาพ:Thai Highway-41.svg|20px]] [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41]] (ถนนสายเอเชีย) จาก[[แยกปฐมพร]] [[อำเภอเมืองชุมพร]] [[จังหวัดชุมพร]] - [[แยกเอเชีย]] [[อำเภอเมืองพัทลุง]] [[จังหวัดพัทลุง]]
8,428

การแก้ไข