ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดีปลี"

เพิ่มขึ้น 47 ไบต์ ,  12 ปีที่แล้ว
แจ้งต้องการอ้างอิงด้วยสจห.
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(แจ้งต้องการอ้างอิงด้วยสจห.)
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{เก็บกวาด}}
{{ตารางจำแนกพันธุ์
46,069

การแก้ไข