ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ต้องการอ้างอิง}}
 
'''สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์กรองค์การมหาชน) ''' หรือ Software Industry Promotion Agency (Public Organization) ชื่อย่อว่า '''SIPA''' (อ่านว่า '''ซิป้า''') เป็นหน่วยงานในกำกับของ[[กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]] มีหน้าที่วางแผนและกำหนดนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศ
 
== ประวัติ ==
* [[นายมนู อรดีดลเชษฐ์]] ผู้อำนวยการ (2546-2549)
* [[นายอาวุธ พลอยส่องแสดง]] ผู้อำนวยการ (2549-2551)
* [[ดร.รุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์]] เป็นผู้อำนวยการ (2551-ปัจจุบัน2552)
ปัจจุบัน [[นาวาตรี]] ดร.[[วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ]] รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการ
 
== สถานที่ตั้ง ==
88

การแก้ไข