ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของไทย"

| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 53 ของไทย|53]]''' || [[5 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2541]] || [[8 กันยายน]] [[พ.ศ. 2543]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''26''' || [[ไฟล์:สุชน_ชามพูนท.jpg|100px]] || '''[[สุชน ชามพูนท|นายสุชน ชามพูนท]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 53 ของไทย|53]]''' || [[8 กันยายน]] [[พ.ศ. 2543]] || [[17 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2543]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''27''' || [[ไฟล์:สุชน_ชามพูนท.jpg|100px]] || '''[[สุธรรม แสงประทุม|นายสุธรรม แสงประทุม]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 54 ของไทย|54]]''' || [[17 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2544]] || [[5 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2545]]
|-
56,703

การแก้ไข