ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของไทย"

| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 52 ของไทย|52]]''' || [[15 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2540]] || [[24 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2540]]
|-
| bgcolor="#E9E9E9"| '''23''' || [[ไฟล์:คุณหญิงนวเยาว์นงเยาว์.jpg|100px]] || '''[[นงเยาว์ ชัยเสรี|คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี]]'''
| bgcolor="#E9E9E9"| '''[[คณะรัฐมนตรีคณะที่ 52 ของไทย|52]]''' || [[24 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2540]] || [[8 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2540]]
|-
56,717

การแก้ไข