ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สงกรานต์ จิตสุทธิภากร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ประวัติโดยย่อ
 
เกิดที่ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จ.นครสวรรค์ เป็นลูกชายคนที่หกของนายเดชชัยและนางโบ้ตัว จิตสุทธิภากร เจ้าของโรงหล่อเหล็กขนาดเล็กๆ ในตลาดปากน้ำโพ ช่วงเด็ก มีความฝันเหมือนเด็กทั่วไปที่โตขึ้น อยากเป็นวิศวกร จึงตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนจบ ม.ศ. 3 จากโรงเรียนโชติรวี ก่อนจะเข้ามาสอบคัดเลือกเพื่อเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท และสอบคัดเลือกเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง ได้ตามที่ตั้งใจ เมื่อศึกษาจบแล้ว ได้ออกมาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ที่ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ เป็นเวลาประมาณ 1 ปี ก่อนจะเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเข้าเรียนที่คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ที่ The University of Toledo, Ohio. ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลาประมาณ 2 ปี
 
กลับมาเมืองไทย ก็เนื่องจากคุณพ่ออยากให้ลูกคนหนึ่งรับราชการ จึงสอบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการที่สำนักปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม ในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ระดับ 4 แต่กลับถูกยืมตัวให้ไปทำงานในฐานะของคณะทำงานของคุณสาริน สกุลรัตนะ ซึ่งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สมัยที่ท่านนุกูล ประจวบเหมาะ เป็นรัฐมนตรี ในสมัยของรัฐบาลอานันท์ ปันยารชุน รับราชการอยู่ประมาณ 5 ปี ก่อนจะลาออกมาประกอบธุรกิจส่วนตัวให้กับครอบครัว ที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยเป็นผู้จัดการ บริษัท เดชชัยรับเบอร์ จำกัด ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตลูกยางสีข้าว สำหรับใช้ในโรงสีข้าว มีความสนใจด้านการเมืองมาตั้งแต่เล็ก โดยใช้ความพยายามลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนทั้งหมด 5 ครั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 25362539 แพ้มาโดยตลอด จนมาประสบความสำเร็จ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดนครสวรรค์ ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550 ที่ผ่านมา
 
กลับมาเมืองไทย ก็สอบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการที่สำนักปลัดกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม ในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ระดับ 4 แต่กลับถูกยืมตัวให้ไปทำงานในฐานะของคณะทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สมัยที่ท่านนุกูล ประจวบเหมาะ เป็นรัฐมนตรี ก่อนจะลาออกมาประกอบธุรกิจส่วนตัวให้กับครอบครัว ที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยเป็นผู้จัดการ บริษัท เดชชัยรับเบอร์ จำกัด ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตลูกยางสีข้าว สำหรับใช้ในโรงสีข้าว มีความสนใจด้านการเมืองมาตั้งแต่เล็ก โดยใช้ความพยายามลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนทั้งหมด 5 ครั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 แพ้มาโดยตลอด จนมาประสบความสำเร็จ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดนครสวรรค์ ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550 ที่ผ่านมา
 
 
ผู้ใช้นิรนาม