ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การพักรบ"

มีความหมายเดียว (?)
(ใส่ลิงก์ข้ามภาษาด้วยบอต)
(มีความหมายเดียว (?))
{{ความหมายอื่น|เกี่ยวกับ= |สำหรับ= |ดูที่=ข้อตกลงระหว่างประเทศ (แก้ความกำกวม) |เปลี่ยนทาง=}}
 
'''การพักรบ''' ({{lang-en|truce}}) หรือ'''การหยุดยิง''' ({{lang-en|ceasefire}}) ได้แก่การพักการรบพุ่งซึ่งกันในการณรงค์สงครามหรือในเหตุการณ์ขัดแย้งอื่นใดอันมีการใช้[[อาวุธ]] ทั้งนี้การพักรบต้องเป็นไปโดยความเห็นชอบของทุกฝ่ายที่ตกลงจะพักรบ การพักรบอาจกระทำได้โดยการประกาศหรือทำเป็นหนังสือสัญญาอย่างเป็นทางการก็ได้ หรือกระทำโดยประการอื่นใดอันไม่เป็นทางการแต่เป็นที่รับรู้โดยทั่วไปก็ได้
 
1,169

การแก้ไข