ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีรถไฟชุมทางหนองปลาดุก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
{{ชุมทางขวา
|intc_th = บ้านโป่ง ถนนทรงพล
|intc_en = BanThanon PongSong Phon
|intc_distance = 43.0371
}}
{{ชุมทางขวา
|next_thintc_th = ยางประสาท
|next_enintc_en = Yang Prasat
|next_distanceintc_distance = 7.41
|note =
}}
{{รถไฟทางตรง
|prev_en = Khlong Bang Tan
|prev_distance = 5.22
|next_th = ถนนทรงพลบ้านโป่ง
|next_en = ThanonBan Song PhonPong
|next_distance = 34.7103
}}
{{ต้นทางรถไฟ
|next_th = ยางประสาท
|next_en = Yang Prasat
|next_distance = 7.41
|note =
}}
 
{{จบป้ายสถานีรถไฟ|สายใต้}}
|-
783

การแก้ไข