ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ"

 
== ลักษณะพิเศษ ==
 
=== เครื่องยศ ===
 
[[ไฟล์:เครื่องยศประกอบปฐมจุลจอมเกล้า.jpg|thumb|300px|เครื่องยศประกอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า]]
ในอดีต ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษนั้นจะได้รับพระราชทาน[[เครื่องยศ]]ประกอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้แก่ [[เสื้อครุย]]ปัก จ.จ.จ. พานหมากทองคำลายสลักเครื่องพร้อม คนโทน้ำลายสลักพร้อมพานรอง กาน้ำทองคำลายสลักพร้อมโต๊ะทองคำ กระโถนทองลายสลัก ซึ่งเดิมผู้ที่ได้รับพระราชทาน ท.จ.ว. และ ท.จ. มักมีบรรดาศักดิ์เป็น[[บรรดาศักดิ์ไทย#พระยา|พระยา]] จึงเรียกว่า พระยาพานทอง
 
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีระเบียบกำหนดเครื่องยศประกอบ แต่ก็มิได้พระราชทานให้ครอบครองอย่างประเพณีเดิม คงเชิญเครื่องยศมาตั้งประกอบในพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าเท่านั้น<ref>ปถพีรดี, [http://www.sakulthai.com/DSakulcolumndetailsql.asp?stcolumnid=1708&stissueid=2502&stcolcatid=9&stauthorid=10 เครื่องยศ], สกุลไทย, ฉบับที่ 2502, ปีที่ 48, ประจำวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2545 </ref>
สตรีที่ได้รับพระราชานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ สามารถใช้คำนำหน้านามได้ คือ ใช้คำนำหน้านามว่า "[[ท่านผู้หญิง]]" สำหรับผู้ที่สมรสแล้ว หรือ "คุณ" สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้สมรส
 
สำหรับสตรีใน[[ราชสกุล]] ชั้น[[หม่อมเจ้า]]ขึ้นไปให้ใช้คำนำพระนามตามเดิม ไม่ว่าจะได้รับพระราชทานชั้นใด ส่วนสตรีในราชสกุล ชั้น[[หม่อมราชวงศ์]] และ[[หม่อมหลวง]] เมื่อได้รับพระราชทานทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ใช้คำนำนามว่า "ท่านผู้หญิง "<ref>[http://www.cabinet.thaigov.go.th/d_Chula00.htm เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า] จาก สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี</ref>
 
=== การสืบตระกูล (ฝ่ายหน้า) ===
32,569

การแก้ไข