ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| ชื่อไทย = เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า<br>ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
| ชื่อในภาษาแม่ =
| ภาพ = [[ไฟล์:ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ.jpg]]<small>เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า<br />ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ฝ่ายหน้า</small>
| ภาพ =
| อักษรย่อ = ท.จ.ว.
| ประเทศ = {{flagicon|Thailand}} [[ประเทศไทย]]
| วันสถาปนา = '''ฝ่ายหน้า :''' [[พ.ศ. 2416]]<br> '''ฝ่ายใน :''' [[พ.ศ. 2442]]
| ผู้สถาปนา =[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
| ล้มเลิก =
| ประเภท = '''ฝ่ายหน้า :''' คล้องคอมีดารา<br>'''ฝ่ายใน :''' สายสะพายไม่มีดารา
| สถานะ =
| ประธาน = พระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย
| ผู้สมควรได้รับ = พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการทั้งปวง <br>(พระราชทานตามอัธยาศัย)
| ความชอบ = เป็นเครื่องหมายแสดงอิสริยยศและระลึกถึงความดีความชอบของบุคคลซึ่งได้รักษาแผ่นดินมาแต่ก่อนถึงปัจจุบัน
| จำนวนสำรับ = '''ฝ่ายหน้า :''' 200 สำรับ<br>'''ฝ่ายใน :''' 100 สำรับ
32,569

การแก้ไข