ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{กล่องข้อมูล อิสริยาภรณ์
{{รอการตรวจสอบ}}
| ชื่อไทย = เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า<br>ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
| ชื่อในภาษาแม่ =
| ภาพ =
| อักษรย่อ =
| ประเทศ = {{flagicon|Thailand}} [[ประเทศไทย]]
| วันสถาปนา = '''ฝ่ายหน้า :''' [[พ.ศ. 2416]]<br> '''ฝ่ายใน :''' [[พ.ศ. 2442]]
| ผู้สถาปนา =[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
| ล้มเลิก =
| ประเภท = สายสะพายมีดารา
| สถานะ =
| ประธาน = พระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย
| ผู้สมควรได้รับ = พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการทั้งปวง (พระราชทานตามอัธยาศัย)
| ความชอบ = เป็นเครื่องหมายแสดงอิสริยยศและระลึกถึงความดีความชอบของบุคคลซึ่งได้รักษาแผ่นดินมาแต่ก่อนถึงปัจจุบัน
| จำนวนสำรับ = '''ฝ่ายหน้า :''' 200 สำรับ<br>'''ฝ่ายใน :''' 100 สำรับ
| รายแรก =
| รายล่าสุด =
| ทั้งหมด =
| ได้รับหลังถึงแก่กรรม =
| สูงกว่า = [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์|ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นปฐมดิเรกคุณาภรณ์]]
| เสมอ =
| รองมา = [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี|รามาธิบดี ชั้นมหาโยธิน]]
| หมายเหตุ = '''ฝ่ายหน้า :''' มอบสืบตระกูลได้<br> '''ฝ่ายใน :''' มีคำนำหน้านาม
}}
'''ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ''' มีอักษรย่อว่า ท.จ.ว. เป็น[[เครื่องราชอิสริยาภรณ์]]ในตระกูล[[เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า]] ชั้นที่ 2 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะพระราชทานทั้งฝ่ายหน้า (บุรุษ) จำนวน 200 สำรับ และฝ่ายใน (สตรี) จำนวน 100 สำรับ โดยทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษจัดเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มีลำดับเกียรติอันดับที่ 13 ของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2536/D/029/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย], เล่ม ๑๑๐, ตอน ๒๙ง ฉบับพิเศษ, ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖, หน้า ๑</ref>
 
32,569

การแก้ไข