ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อิเล็กโทน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
อิเล็กโทน (Electone) เป็นเครื่องดนตรี ซึ่งใช้ระบบไฟฟ้า ที่ถูกพัฒนาต่อมาจากออร์แกนไฟฟ้า<ref>[http://jazzy-hit.blogspot.com]</ref> มีคีย์กด 3 ชั้น
 
<li>ชั้นบน (Upper)</li>
ผู้ใช้นิรนาม