ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:เก็บกวาด"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| type = style
| image = [[ไฟล์:Broom icon.svg|50px|ไอคอนไม้กวาด]]
| text = '''บทความนี้ต้องการเก็บกวาด เพื่อให้เป็นไปตาม[[วิกิพีเดีย:คู่มือในการเขียน|มาตรฐานบทความ]]ในวิกิพีเดียภาษาไทย''' ซึ่งอาจต้อง[[วิกิพีเดีย:อะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย|ตรวจสอบความเหมาะสม]] แก้ไข เพิ่มเติม หรือปรับปรุง[[วิกิพีเดีย:แนวทางในการเขียนบทความให้ดียิ่งขึ้น|ปรับปรุงเนื้อหา]] [[วิกิพีเดีย:คู่มือในการเขียน|ปรับปรุงภาษาที่ใช้]] และ[[วิกิพีเดีย:การแก้ไขหน้า|ปรับปรุงรูปแบบการเขียน]] รวมทั้ง[[วิกิพีเดีย:การจัดหมวดหมู่|จัดหมวดหมู่]] [[วิกิพีเดีย:หน่วยเก็บกวาดเฉพาะกิจ/ตัวอย่างการใส่ลิงก์|ใส่ลิงก์ภายใน]] หรือ[[วิกิพีเดีย:การอ้างอิงแหล่งที่มา|ใส่แหล่งอ้างอิง]] คุณสามารถช่วย[{{fullurl:{{FULLPAGENAME}}|action=edit}} แก้ไขปรับปรุง]บทความนี้ได้<br/><small>กรุณาเปลี่ยนไปใช้[[วิกิพีเดีย:ตรวจสอบบทความ#ขั้นที่สอง ปรับปรุงบทความให้ได้ตามมาตรฐาน|ป้ายข้อความอื่น]] เพื่อระบุสิ่งที่ต้องการตรวจสอบ หรือแก้ไขให้เจาะจง และให้นำป้ายนี้ออก</small><br>
 
'''รายละเอียดเพิ่มเติม''' [[วิกิพีเดีย:วิธีการแก้ไขหน้าพื้นฐาน|การแก้ไขหน้าพื้นฐาน]] - [[วิกิพีเดีย:คู่มือในการเขียน|คู่มือการเขียน]] - [[วิกิพีเดีย:แนวทางในการเขียนบทความให้ดียิ่งขึ้น|การเขียนบทความให้ดียิ่งขึ้น]] - [[วิกิพีเดีย:คำถามพบบ่อย#ป้ายในวิกิพีเดียมีไว้เพื่ออะไร|ป้ายนี้มีไว้เพื่ออะไร]]