ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บัญชีจำแนกทางสถิติระหว่างประเทศของโรคและปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง"

* [http://www.vectus.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=7 Free ICD-9-CM Coding software]
* [http://www.geoaxon.com/products-solutions/software-solutions/icd-10-search-engine Installable ICD-10 Search Engine on Volume 1, 2 and 3 - have to pay for full functionality]
* [http://www.cms.hhs.gov/MinimumDataSets20/07_RAVENSoftware.asp MS Access MDB file] at [[United States Department of Health and Human Services]] in the downloads section at the bottom
* [http://www.icd9data.com/2008/Volume1/default.htm Free 2008 ICD-9-CM database] (not downloadable)
* [http://www.mays-systems.com/icd9cm/index.php ICD-9-CM search] - Search and navigate ICD-9-CM
18,832

การแก้ไข