ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงพยาบาล"

เพิ่มขึ้น 557 ไบต์ ,  10 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
#'''โรงพยาบาลมหาราช''' หรือ '''โรงพยาบาลศูนย์ประจำจังหวัด''' มีจำนวนเพียง 600- 1,000 เตียง เช่น [[โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่]] [[โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์|โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์]]
#'''โรงพยาบาลศูนย์''' มีจำนวนเตียง 500-600 เตียง เช่น [[โรงพยาบาลขอนแก่น|โรงพยาบาลศูนย์ยะลาขอนแก่น]] [[โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช|โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช]] [[โรงพยาบาลลำปาง|โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง]]
#'''โรงพยาบาลทั่วไป''' มี 2 ขนาด คือ 150-250 เตียง และขนาด 250-500 เตียง เช่น [[โรงพยาบาลน่าน]] [[โรงพยาบาลพิจิตร]] [[โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา]] [[โรงพยาบาลสไหงโก-ลก]]
#'''โรงพยาบาลชุมชน''' แบ่งเป็น 5 ขนาด คือ
##ขนาด 10-30 เตียง