ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงพยาบาล"

#'''โรงพยาบาลทั่วไป''' มี 2 ขนาด คือ 150-250 เตียง และขนาด 250-500 เตียง
#'''โรงพยาบาลชุมชน''' แบ่งเป็น 5 ขนาด คือ
** ##ขนาด 10-30 เตียง
** ##ขนาด 30-60 เตียง
** ##ขนาด60-90 เตียง
** ##ขนาด90-120 เตียง
** ##ขนาด 120-150 เตียง
 
== ดูเพิ่ม ==