ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงพยาบาล"

เพิ่มขึ้น 1,401 ไบต์ ,  10 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(โรบอต เพิ่ม: sh:Bolnica)
 
'''โรงพยาบาล''' หรือ '''สถานพยาบาล''' หรือ '''ศูนย์การแพทย์''' เป็นสถานที่สำหรับให้บริการด้าน[[สุขภาพ]] โดยมักที่จะมุ่งเน้นการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูภาวะความเจ็บป่วย หรือ[[โรค]]ต่างๆ ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ
 
 
== ประเภทของโรงพยาบาล ==
 
กระทรวงสาธารณสุข ได้แบ่งประเภทของโรงพยาบาลออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
 
#'''โรงพยาบาลมหาราช''' หรือ '''โรงพยาบาลศูนย์ประจำจังหวัด''' มีจำนวนเพียง 600- 1,000 เตียง เช่น [[โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่]] [[โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์|โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์]]
#'''โรงพยาบาลศูนย์''' มีจำนวนเตียง 500-600 เตียง เช่น [[โรงพยาบาลศูนย์ยะลา]]
#'''โรงพยาบาลทั่วไป''' มี 2 ขนาด คือ 150-250 เตียง และขนาด 250-500 เตียง
#'''โรงพยาบาลชุมชน''' แบ่งเป็น 5 ขนาด คือ
** ขนาด 10-30 เตียง
** ขนาด 30-60 เตียง
** ขนาด60-90 เตียง
** ขนาด90-120 เตียง
** ขนาด 120-150 เตียง
 
== ดูเพิ่ม ==