ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภิกษุ"

เพิ่มขึ้น 1,404 ไบต์ ,  11 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(* [http://www.84000.org/ 84000 พระธรรมขันธ์] อย่างนี้อาจเรียกแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม หรือเป็นลิงก์ใส่เล่น)
{{รอการตรวจสอบ}}
{{พุทธศาสนา}}
'''ภิกษุ''' หรือ '''พระภิกษุ''' ([[บาลี]]: ภิกขุ; [[สันสกฤต]]: ภิกษุ) เป็นคำใช้เรียก "นักบวชชาย" ในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ คู่กับ[[ภิกษุณี]] (นักบวชหญิง) คำว่า ภิกษุ เป็นศัพท์เฉพาะในพระพุทธศาสนา เป็นศัพท์บัญญัติที่ใช้เรียกนักบวชชายในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ ไม่สาธารณะทั่วไปสำหรับทุกศาสนา เพราะมีความหมายตรงตัวว่าผู้เห็นภัยในสังสารวัฏ อันเป็นลักษณะคำสอนที่เป็นจุดมุ่งหมายสำคัญของศาสนาพุทธ
 
คำว่า '''ภิกษุ''' แปลตามรูปศัพท์ได้หลายนัย เช่น ผู้ขอโดยสงบ ผู้เห็นภัยใน[[สังสารวัฏ]] ผู้ใช้สอยผ้าที่ถูกทำลายแล้ว เป็นต้น สำหรับในประเทศไทยและประเทศลาว มีคำเรียกภิกษุเถรวาทว่า "พระ"ที่แปลว่าผู้ประเสริฐ เป็นคำที่เรียกกันมาแต่โบราณเพื่อเป็นการยกย่องนักบวชในพระพุทธศาสนา
'''ภิกษุ''' หรือ '''พระภิกษุ''' ([[บาลี]]: ภิกขุ; [[สันสกฤต]]: ภิกษุ) เป็นคำใช้เรียก "นักบวชชาย" ในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ คู่กับ[[ภิกษุณี]] (นักบวชหญิง) คำว่า ภิกษุ เป็นศัพท์เฉพาะในพระพุทธศาสนา เป็นศัพท์บัญญัติที่ใช้เรียกนักบวชชายในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะไม่สาธารณะทั่วไป
 
== ความเป็นมาของภิกษุ ==
คำว่า '''ภิกษุ''' แปลว่า ผู้ขอโดยสงบ ผู้เห็นภัยใน[[สังสารวัฏ]] ผู้ใช้สอยผ้าที่ถูกทำลายแล้ว เป็นต้น
{{โครงส่วน}}
 
== การบวชเป็นภิกษุเถรวาท ==
[[ไฟล์:Phutthamonthon Buddha.JPG|thumb|left|]]
{{โครงส่วน}}
=== ประเภทของการบวชเป็นภิกษุ ===
==== เอหิภิกขุอุปสัมปทา====
{{โครงส่วน}}
==== ติสรณคมณูปสัมปทา ====
{{โครงส่วน}}
==== ญัตติจตุตถกรรมวาจา====
{{โครงส่วน}}
 
== การบวชเป็นภิกษุเถรวาทในประเทศไทย ==
{{โครงส่วน}}
ผู้ที่จะเป็นภิกษุได้จะต้องมีคุณสมบัติและผ่านการพิธี[[อุปสมบท]]โดยถูกต้องตาม[[พระธรรมวินัย]]ก่อน เช่น ต้องมีอายุ ๒๐ ปี ไม่มีโรคร้ายแรง ต้องมี[[อุปัชฌาย์]]รับรอง ต้องทำพิธีใน[[อุโบสถ]]
 
14,386

การแก้ไข