ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิจิ่งไท่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|พระราชโอรส/ธิดา=Zhu Juanje<br />and 2 daughters
|full name=
|ศักราชยุค=จิ่งไท่ (景泰)
|era dates=14 January 1450 &ndash; 14 February 1457
|posthumous name='''Emperor''' Gongren Kangding '''Jing''' <br />恭仁康定'''景皇帝'''
ผู้ใช้นิรนาม