ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อูตางาวะ คูนิซาดะ"

นอกจากนั้นแล้วก็ยังสร้างผลงานไว้เป็นจำนวนมาก ที่กล่าวกันว่างานเขียนของคุนิซะดะมีด้วยกันราว 14,500 ชิ้น หรือ 22,500 แผ่น ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าคุนิซะดะอาจจะออกแบบพิมพ์แกะไม้ราวระหว่าง 20,000 ถึง 25,000 แบบด้วยตนเอง หรือ 35,000 ถึง 40,000 แผ่น
 
นอกจากงานตามแบบตระกูลงานของ[[Utagawa|โรงเรียนสำนักอุตะกะวะ]]แล้ว งานส่วนใหญ่ของคุนิซะดะก็เป็นภาพพิมพ์ของคะบุกิและนักแสดง ราว 60% ของงานออกแบบอยู่ในกลุ่มนี้ นอกจากนั้นแล้วก็เป็นงาน[[บิจิงะ]]หรือภาพสตรีราว 15% ซึ่งมากกว่าศิลปินร่วมสมัยผู้ใด ระหว่างปี ค.ศ. 1820 ถึงปี ค.ศ. 1860 คุนิซะดะก็สร้างงานภาพเหมือนเป็นจำนวนมากของนักมวยปล้ำ[[ซูโม่]] และระหว่างปี ค.ศ. 1835 ถึงปี ค.ศ. 1850 ก็แทบจะเป็นผู้เดียวที่ผูกขาดการเขียนภาพพิมพ์[[ตำนานเก็นจิ|เก็นจิ]] จนกระทั่งหลังจาก ค.ศ. 1850 เท่านั้นที่ศิลปินผู้อื่นเริ่มจะสร้างงานศิลปะในแบบที่คล้ายกับที่ว่า นอกจากนั้นแล้วคุนิซะดะก็ยังออกแบบ[[surimono|ซุริโมะโนะ]]
 
งานเขียนคุนิซะดะที่ได้รับจ้างเป็นการส่วนตัวไม่ค่อยเป็นที่ทราบกันเท่าใดนัก และสามารถที่จะเปรียบเทียบได้กับปรมาจารย์ภาพอุกิโยะอื่นๆ ได้ งานเขียนภาพประกอบส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการศึกษา แต่ที่ทราบคืองานออกแบบทางด้าน “[[Shunga|ภาพยวนอารมณ์]]” (Shunga) ที่ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือต่างๆ แต่เพราะการเซนเซอร์ทำให้ลงชื่อแต่เพียงบนปกโดยใช้นามแฝงว่า “Matahei” ส่วนภาพพิมพ์ภูมิทัศน์ และ ซามูไรของคุนิซะดะยิ่งหาดูได้ยากกว่าภาพประเภทอื่นขึ้นไปอีก ซึ่งมีเพียงราว 100 แบบในแต่ละกลุ่ม
47,914

การแก้ไข