ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุดมศึกษา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
==แหล่งข้อมูลอื่น==
* [http://www.mua.go.th/ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา]
* [http://www.mua.go.th/data_main/university_1.xls รายชื่อสถาบันต่างๆ ที่อยู่สังกัด สกอ.]
 
[[หมวดหมู่:การศึกษา]]
ผู้ใช้นิรนาม