ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตำบลนางบวช"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''ตำบลนางบวช''' เป็นตำบลหนึ่งใน[[อำเภอเดิมบางนางบวช]] [[จังหวัดสุพรรณบุรี]] ประชากรมีเพศชาย 900 คน เพศหญิง 900 คน คน คนส่วนใหญ่อยู่ในวัยผู้ใหญ่และวัยชรา{{อ้างอิง}} ภาษาที่ชาวบ้านแถวนี้ใช้กัน คือ ภาษาไทยกลาง แต่ สำเนียงการพูด จะแตกต่างกันไปบ้าง{{อ้างอิง}}
 
===ประวัติ ===
ราวปี พ.ศ. 1826 มีหญิงชื่อว่าชบา เป็นสนมแห่งพระร่วงเจ้า [[กรุงสุโขทัย]] เกิดความเบื่อหน่ายในเพศฆารวาส จึงหนีออกบวชและมาอาศัยอยู่ในถ้ำบริเวณเขาในบริเวณนี้ คนทั้งหลายจึงเรียกว่าเขานางบวช ชุมชนนี้เป็นชุมชนเกษตรกรรมมาแต่ดั้งแต่เดิมเนื่องจากมี[[แม่น้ำท่าจีน]]ไหลผ่านเหมาะแก่การทำ[[การเกษตร]]
 
===ประเพณี และวัฒนธรรม===
ทุกปีจะมีพิธี[[ตักบาตรเทโว]] บริเวณวัดเขานางบวช ซึ่งเป็นพิธีทำบุญของชาวไทยในเทศกาล[[ออกพรรษา]] งานเริ่มหลังจากวันออกพรรษา ๑ วัน คือ แรม ๒ ค่ำ เดือน ๑๑
 
===ภูมิศาสตร์===
พื้นที่โดยมากเป็นที่ราบลุ่ม และมีภูเขาบ้างเพียงเล็กน้อย มีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่าน