ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตำบลนางบวช"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
===ภาษา===
ภาษาที่ชาวบ้านแถวนี้ใช้กัน คือ ภาษาไทยกลาง แต่ สำเนียงการพูด จะแตกต่างกันไปบ้าง
 
===ศาสนา===
ชาวบ้านในบริเวณนี้จะนับถือศาสนาพุทธเป็นหลัก แต่ก็มีชาวบ้านบางส่วนนับถือศาสนาอิสลาม
 
===การศึกษา===
เนื่องจากส่วนใหญ่ ประชากรที่นี่อยู่ใน[[วัยชรา]] การศึกษาที่นี่จึงไม่ค่อยมากนัก แต่ก็มีบางส่วนได้รับการศึกษาในระดับสูง ที่นี่มี[[โรงเรียน]]เพื่อถ่ายทอดการศึกษาให้แก่นักเรียน จนจบ[[มัธยมศึกษา]]ปีที่ 6
 
==วิถีการดำเนินชีวิต==
25

การแก้ไข