ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตำบลนางบวช"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
===การคมนาคม===
สามารถเดินทางได้ทั้งทางรถ และทางเรือ แต่ปัจจุบันนี้ไม่นิยมเดินทางโดยเรือ เนื่องจากมีถนนทุกหมู่บ้าน
 
===ทรัพยากร===
25

การแก้ไข