ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตำบลนางบวช"

 
'''ประเพณี และวัฒนธรรม'''
ทุกปีจะมีพิธีตักบาตรเทโว บริเวณวัดเขานางบวช ซึ่งเป็นพิธีทำบุญของชาวไทยในเทศกาลออกพรรษา งานเริ่มหลังจากวันออกพรรษา ๑ วัน คือ แรม ๒ ค่ำ เดือน ๑๑
 
 
'''สัญลักษณ์ชุมชน'''
[[พระอาจารย์ธรรมโชติ]]
 
'''ภูมิศาสตร์'''
25

การแก้ไข