ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตำบลนางบวช"

 
'''ภาพรวมชุมชน'''
ชาวบ้านนิยมสร้างบ้านติดแม่น้ำ และอาชีพส่วนใหญ่คือเกษตรกร ลักษณะบ้านที่อยู่เป็นบ้านยกใต้ถุนสูง และจะมีโอ่งน้ำที่บ้าน
 
'''ประวัติชุมชน'''
ราวปีพ.ศ.1826 มีหญิงชื่อว่าชบา เป็นสนมแห่งพระร่วงเจ้า กรุงสุโขทัย เกิดความเบื่อหน่ายในเพศฆารวาส จึงหนีออกบวชและมาอาศัยอยู่ในถ้ำบริเวณเขาในบริเวณนี้ คนทั้งหลายจึงเรียกว่าเขานางบวช ชุมชนนี้เป็นชุมชนเกษตรกรรมมาแต่ดั้งแต่เดิมเนื่องจากมีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่าน
เหมาะแก่การทำการเกษตร
 
'''ประเพณี และวัฒนธรรม'''
 
 
'''สัญลักษณ์ชุมชน'''
25

การแก้ไข